den 28de 7br [1732]; Maria, vader Gerret van Hoeting; Moed: Clodina Lombar getuijgen Daniel Melan en Maria Verdoux

Bookmark and Share