1703; 2de Sept;ber; Pierre. de Vader Pierre Ro¨ssea¨ Moeder, Anne Retieff, de get¨ijgen Pierre d¨ Mont, Cornelia Villjon.

Bookmark and Share