1704 21e Xbre Coert Gerritse van Diepholz, jongm., met Hilletie Verschuur van Cabo de Goede Hoop.

Bookmark and Share