1711; --[8de November]; Daniel, soon van Jeanne Mo¨ij, wed¨we van Jean Ro¨x de Blois; get¨ygen Daniel H¨got, en Marie Ro¨sseau.

Bookmark and Share