Den 23ste Junij [1715]. Johanna, Doghter van Jan Duran en Willemina Van Sijl. Getuijgen Willem Van Zyl, en Willemina Van Zijl, Des Selfs Huijsvrouw.

Bookmark and Share