Anno 1714, July. Den 14de july; Anna; Doghter van Louies Lerich en Susanna Foeje. Getuijgen Pieter Joerdan en Joseph Joerdan, des eerstes soon.

Bookmark and Share