Anno 1715; Den 14de J¨lij; S¨sanna, Doghter van Pieter Talife en Maria Marai. Get¨ijgen Charel Marai en Elisabeth Talifer.

Bookmark and Share