Anno 1715. July; Den 21ste Dito; Johannis, soon van Mathijs Krugel en Margrita Cootse. Getuijgen Dirk Cootse en Sara Van de Schulp.

Bookmark and Share