Anno 1715; Den 15de Septemb; Johannis, soon van Jacob Mostert en Maria Maghlena Piron. Getłygen Antonij Lombert en Jannetie Lombert.

Bookmark and Share