Anno 1715; Den 15de Decembr; Jacob¨s Mo¨rits, soon van Ma¨rits Walder en Metie Van Hoorn. Getuijgen Jacob Vrije en Christina van den Bergh.

Bookmark and Share