1716; den 16de Ditto [Febr.]; soon van Philip Des Pree, en Elisabeth Prevoos. Getuijgen Charel DuPlies en Cisilia Van Maarseveen

Bookmark and Share