Anno 1716; Den 12 de April; Louies, soon van Philip Cortier en Elizabeth Malerbe. Getuijgen Jacob Pinaar en Maria Grielion.

Bookmark and Share