Anno 1716; Den 22ste Maart; Hans Willem, soon van Hans Willem Minee, en S¨san Maarschalk. Get¨ijge Arnoldus Kr¨ijsman.

Bookmark and Share