Anno 1716; den 19de Julij; Diederik, soon van Jocchem Hendrikse en Maria Putters, die ook getuijgen syn de Ouders Selven.

Bookmark and Share