Anno 1716; Den 19de Julij; Janne, Doghter van Daniel H¨go en Anna Ro¨sso¨w. Getuijgen jan Duplsei, Magdalena Ro¨sso¨w

Bookmark and Share