1716; Den 25 ste Octob:; Jan, Jurgen soon van Jurgen Hanekom en Johanna van den Bosch. Getuijgen Mathijs Kr¨gel en Magrita Coetse.

Bookmark and Share