Anno 1717; Den 3de Jann; Jacomijntie, Doghter van Jan Gerr[it]se van Deventer en Magdalena Brits. Getłygen de Ołders Selfs.

Bookmark and Share