[1717] Den 7de Febr., Pieter, soon van Louis Fori en Anna Jourdaan - Getuijgen Pieter Jourdaan en Maria Verd[aun] [Verdaux?]

Bookmark and Share