Anno 1717; Den 18de April; Pieternel, Doghter van Jan Oosth¨ijsen en Jannetie Martense. Get¨ygen de O¨ders Selfs.

Bookmark and Share