Anno 1717; Den 6de Junij; Hendricus Albartus, soon van Hendrik Gildenhuijsen en Elsbe Meijer. Getuijgen de Ouders selfs.

Bookmark and Share