Anno 1717; Den 28ste Junij, Trintie, Doghter van Alardus Koopman en Wina Francina. Getuijge de ouders selfs.

Bookmark and Share