Anno 1717; Den 25ste Julij; Gerrit, soon van Błger van Dyk en Maria Visscher. Getłgen de Ołders Selfs.

Bookmark and Share