Annon 1717; Den 5de Septembr; Abraham, soon van Anthonie Faure en Rachel De Villers. Getuijgen Abraham De Villers en Susanna Gardiol.

Bookmark and Share