Anno 1717; Den 2st Nov: Joch¨m, soon van Claus Prinsloo en Pieternel van Staden. Get¨ijgen de O¨ders Selfs.

Bookmark and Share