Anno 1717; Den 19 Dito [Decemb]; Pieter, soon van Andries Dutoit en Martha Russouw. Getuijgen Susanna Soignot en Pieter Russauw.

Bookmark and Share