Anno 1718. Den 23ste Dito [January]; Johannis, soon van johannis Karst en Catrijn Van As. Getuijgen De Ouders Selfs.

Bookmark and Share