Anno 1718. Den 27ste Dito [Maart]; Dirk, soon van Mathijs Kr¨gel en Magrita Coetze. Getuijgen Dirk Coetze en Maria Coetze.

Bookmark and Share