Anno. 1718. Den 17 April. Johannis, soon van Johannis Bastiaanse en Maria Pieterse. Getuijgen De Vader en Fransina Bastiaanse.

Bookmark and Share