Anno 1718; Den 8ste Maij; Aaltie, Doghter van Pieter Willem Van Heere en Maghtel Willemse van der Merven. Get¨ijge de O¨ders Selfs.

Bookmark and Share