Anno 1785; Den 10de J¨lij; Pieter, soon van Pieter Swanepoel en Maria Sabilla Sax. Get¨ijgen de O¨ders Selfs.

Bookmark and Share