Anno 1718. Den 17de Dito [Julij]; Petrus Johannis, zoon van Hermannus Bosman en Elisabeth De Villers. Getuijgen Petrus Van Aken en Anna Margareta Bolwerk

Bookmark and Share