Anno 1718; den 28ste Dito [August:]; Cornelia, Doghter van Jan Grobbelaar en Geertruij Ko¨rse. Getuijgen de Ouders Selfs.

Bookmark and Share