Annon 1718; Den 18de Dito [Septbr]; Jan en Gysie kinderen van Jan Stinscham en Gysie Vissers. Get¨ijgen Hendrik Gildenhuijsen, Elsebe Mijer en Catharina Olivier.

Bookmark and Share