21 April 1697; gedoopt het kint van Jan Koenraet Visscher en Maria van Nagepatnam onder getuijge van Maria Visscher genaemt Pieter

Bookmark and Share