Elijsabet - dochten van Súsana de getúijgen sijn geweest Ijan Swaart en Ijantijn van Heijnengen & gedoop den 19 Ijanúar 1698-

Bookmark and Share