Anno 1718; Den 23ste Dito [Octob]; Maria, Pieternell, Doghter van P Van Aken en A: M: Bolwerk. Getijgen P:R: Pasqes De Chavonnes en Maria, Sara Pasqes De Chavonnes in der Selven plaats hebben over den Doop gestaan Mijn Heer en Me Jffrow Van Der Lith

Bookmark and Share