Anno 1718; Den 27ste Nov: Franciskelle, doghter van Ignatius Marre en van S¨sanna Janse Van Feure. Getuijgen de ouders selfs.

Bookmark and Share