Anno 1718; den 11de Decembr; Aaltje, Doghter van G¨illiam Visagie en Gerritje Prinsloo. Get¨ijgen de O¨ders selfs.

Bookmark and Share