Annon 1719. Den 31st Dito [Decemb]; Anna Maria Doghter van Willem Van Den Vyver en Elisabeth Bastiaanse. Getuijge Anna Maria De Leeuw.

Bookmark and Share