Den 1 Januarij 1730; K: Geesje; V: Jurrien Hanekom; M: Johann van den Bos; G: Margaretha Kr¨gel.

Bookmark and Share