Anno 1720; Den 31ste Dito [Maart]; Claas, zoon van Claus Janse van Rijnsb¨rgh en Aletta Van Der Merven. Get¨ijgen de O¨ders selfs.

Bookmark and Share