Anno 1720; Den 23ste J¨nij; Aletta, Doghter van Claas van Den Westh¨ijsen en Catarina Olivier. Get¨ijgen Hendrik Gildenh¨ijHendrik Gildenhuyzen en Anna Olivier.

Bookmark and Share