Anno 1720; Den 19de Dito [Maij]; Jabje, Doghter van Pieter Willemse en Magdalena van der Merven. Get¨ijge de O¨ders Selfs.

Bookmark and Share