Anno 1720; Den 28ste Dito [ Julij]; Geertr¨ijda, doghter van Lucas Myer en Agetha Blom. Getuijgen Pierre Blom en Gerritje Prinsloo.

Bookmark and Share