Anno 1720. Den 18de Dito [Augustus]; Elisabeth, Doghter van Steven Bruél en Susanna Van der [Putten]. Getuijgen Isaak De Villers en Elisabeth Du Toit.

Bookmark and Share