Anno 1720. Den 15de October; Elisabeth, doghter van Hermannus Basman en Elisabeth de Villers; Getuijgen Pieter Joubert, de jonge en Susanna De Villers

Bookmark and Share