1721. Dito [Den 5de Jann.] Maartje, doghter van Andries Burger en Maria Van Der Merwe. Getuijgen Anna Prevoo en Schalk Willemse van der Merven.

Bookmark and Share