1721; Dito[Febr]; Johanna, doghter van Jan Lombert, dogh by den doop des kints al overleden, en Lo¨isa Jubert. Getuijgen Pieter Jubert de oude en Elisabeth Richarde

Bookmark and Share