1721; Dito [Den 2de Maart]; Willem zoon van Carel van der Merven en Geertr¨ij Dutoit. Get¨ijgen Francois Dutoit en Anna Prevoo.

Bookmark and Share