1721; Den 16de Dito [ Febr:]; Pieternella, Doghter van Pieter van Maarseveen dogh by den Doop van het kint al overleden, en Maria Theron. Getuijgen Jacob Theron en Maria Des Pree.

Bookmark and Share