1721; Den 5de Julij; Davidt, zoon van Philip Des Pree en Elisabeth Prevoo. Getuijgen Charel van der Merven en Geerttruijde Dutoit

Bookmark and Share