1721; Den 13de Dito [Julij]; Elisabeth, Doghter van Pieter Jubert en Susanna De Villiers. Getuijgen, Elisabeth Richarde.

Bookmark and Share