1721; Dito [Den 13de Julij]; Hendrik, zoon van Jan Olivier, en S¨sanna B¨rgers. Get¨ijgen Andries Du Toit en Martha R¨sso¨s.

Bookmark and Share